**แจ้งแก้ไขปัญหาการเข้าสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด**

ขณะนี้ระบบการสืบค้นทรัพยากรของห้องสมุด  ที่ลิงค์ไปยังฐานข้อมูล Clinicalkeyได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าสืบค้นและใช้งานได้ตามปกติ ห้องสมุดต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากท่านพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งกลับมายังห้องสมุด ขอบคุณค่ะ