ประกาศห้องสมุดย้ายสถานที่ให้บริการ

Announcement ประกาศจากทางห้องสมุด Announcement ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถีปิดปรับปรุงพื้นที่ ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี ได้รับงบประมาณปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุดเดิม บริเวณชั้น 4 ตึกสิรินธร ที่เปิดใช้งานมายาวนาน เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ Co-Creation Area ของโรงพยาบาลราชวิถี จึงได้ย้ายการให้บริการห้องสมุดชั่วคราว ไปยัง ชั้น 2 หอพัก 18 ชั้น (ใหม่) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เหตุการณ์ ห้องสมุดโรงพยาบาลราชวิถี ชั้น 4 ตึกสิรินธร ดำเนินการปิดปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 คาดว่าจะปรับปรุงแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ 2567 การดำเนินการ ย้ายพื้นที่บริการชั่วคราวไปยัง ชั้น 2 หอพัก 18 ชั้น (ใหม่) พร้อมให้บริการในส่วนของ Digital Library ผ่านเว็บไซต์ https://lib.rajavithi.go.th และบริการผ่าน LINE Official […]

ประกาศห้องสมุดย้ายสถานที่ให้บริการ Read More »